Tin vui cho chị em: Sinh con từ sau ngày 01/7/2023 được nhận tiền thai sản nhiều hơn

Chị em mình đi làm, cứ mỗi tháng đều phải trích tiền lương của mình ra đóng vào các quỹ BHXH cũng chỉ mong khi bệnh tật, ốm đau, sinh con hoặc mất việc, nghỉ hưu sẽ được hưởng chế độ.