Về nhà lúc 3h sáng thấy vợ ă𝐧 𝐧ằ𝐦 với người khác, tôi 𝐨á𝐧 𝐡ậ𝐧 kéo lật chiếc chăn lên và 𝐜𝐡𝐨á𝐧𝐠 𝐯á𝐧𝐠 khi thấy thứ ở bên dưới

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu. Vợ

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu.

Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy.

Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Sợ vợ con tỉnh giấc nên tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà.

Về nhà lúc 3h sáng thấy vợ ăn nằm với người khác, tôi oán hận kéo lật chiếc chăn lên và choáng váng khi thấy thứ ở bên dưới - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

𝐊𝐡𝐢 𝐦ở 𝐜ử𝐚 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ 𝐥ờ 𝐦ờ á𝐧𝐡 đè𝐧, 𝐭ô𝐢 𝐜𝐡ế𝐭 𝐭𝐫â𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐯ợ đ𝐚𝐧𝐠 𝐧ằ𝐦 𝐧𝐠ủ 𝐜ù𝐧𝐠 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢 đà𝐧 ô𝐧𝐠 𝐥ạ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫ê𝐧 𝐠𝐢ườ𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢. 𝐓ô𝐢 đ𝐢ê𝐧 𝐜𝐮ồ𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 𝐯à𝐨 𝐤é𝐨 𝐠𝐢ậ𝐭 𝐭ấ𝐦 𝐜𝐡ă𝐧 𝐱𝐮ố𝐧𝐠. 𝐓ô𝐢 𝐜𝐡𝐨á𝐧𝐠 𝐯á𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐛ê𝐧 𝐝ướ𝐢 𝐜𝐡ă𝐧 𝐥à 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐦ó𝐧 đồ 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐭ì𝐧𝐡 𝐝ụ𝐜 𝐧ằ𝐦 𝐧𝐠ổ𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠.

𝐓ô𝐢 𝐪𝐮á 𝐬ố𝐜 𝐧ê𝐧 𝐧𝐠ẩ𝐧 𝐧𝐠ườ𝐢, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥ú𝐜 đó 𝐭𝐡ì 𝐧𝐠ườ𝐢 đà𝐧 ô𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐚 𝐧𝐡â𝐧 𝐜ơ 𝐡ộ𝐢 𝐥ấ𝐲 𝐪𝐮ầ𝐧 á𝐨 𝐫ồ𝐢 𝐜𝐡ạ𝐲 à𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨à𝐢. 𝐓ô𝐢 đ𝐚𝐮 đớ𝐧 𝐧𝐡ì𝐧 𝐯ợ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐦ả𝐧𝐡 𝐯ả𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐡â𝐧 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐦ặ𝐭. 𝐓ô𝐢 𝐜à𝐧𝐠 𝐡ậ𝐧 𝐯ợ 𝐡ơ𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜ô ấ𝐲 𝐧ó𝐢 𝐩𝐡ả𝐧 𝐛ộ𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐯ì 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐲ế𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥ý. 𝐕ợ 𝐭ô𝐢 𝐧ó𝐢 𝐜ô ấ𝐲 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ấ𝐲 𝐭𝐡ỏ𝐚 𝐦ã𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐧ê𝐧 đà𝐧𝐡 𝐩𝐡ả𝐢 đ𝐢 𝐭ì𝐦 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐤𝐡á𝐜. 𝐂ô ấ𝐲 𝐜ò𝐧 𝐧ó𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐝á𝐦 𝐧ó𝐢 𝐯ề 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐡ú 𝐯𝐮𝐢 𝐭ì𝐧𝐡 𝐝ụ𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐥à 𝐯ì 𝐭ô𝐢 𝐥ú𝐜 𝐧à𝐨 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐭ỏ 𝐯ẻ 𝐧𝐠ưỡ𝐧𝐠 𝐦ộ 𝐯ợ. 𝐕ợ 𝐭ô𝐢 𝐬ợ 𝐤𝐡𝐢 𝐛ộ𝐜 𝐥ộ 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡 𝐬ẽ 𝐛ị 𝐭ô𝐢 𝐜𝐡ê 𝐜ườ𝐢.

𝐓ô𝐢 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐡ề 𝐥à 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐲ế𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥ý 𝐧𝐡ư 𝐯ợ 𝐧𝐠𝐡ĩ, 𝐭ô𝐢 𝐜𝐡ỉ 𝐯ì 𝐪𝐮á 𝐛ậ𝐧 𝐫ộ𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐧ê𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ó 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐯ợ. 𝐕ậ𝐲 𝐦à 𝐜ô ấ𝐲 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐜ả𝐦 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠, 𝐜ò𝐧 𝐭ì𝐦 𝐜ớ 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨à𝐢 𝐩𝐡ả𝐧 𝐛ộ𝐢, 𝐭ì𝐦 𝐥ý 𝐝𝐨 𝐧𝐠ụ𝐲 𝐛𝐢ệ𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭ộ𝐢 𝐥ỗ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.

5 lý do khó cưỡng dễ khiến đàn ông ngoại tình

Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy. Mọi người cho tôi xin ý kiến, giờ tôi phải làm sao với người vợ ngoại tình này của mình đây?

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X