Browsing loại

Tin sức khỏe

𝙲ả đờ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚊𝚖 đồ 𝚗𝚐ọ𝚝, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝟺𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚟ì 𝚝𝚒ể𝚞 đườ𝚗𝚐: 𝟹 𝚝𝚑ự𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚖ớ𝚒 𝚕à 𝚝𝚑ủ 𝚙𝚑ạ𝚖…

Trước giờ chúng ta vẫn cho rằng phải ăn nhiều đồ ngọt mới có thể bị tiểu đường, tuy nhiên có nhiều trường hợp dù không ăn nhiều đồ ngọt nhưng vẫn bị…