Browsing loại

Tin đời sống

𝚂𝚊𝚞 𝟹𝟷/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, 𝚝𝚑ẻ 𝚝ừ 𝙰𝚃𝙼 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚌á𝚌 đ𝚒ể𝚖 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚍ị𝚌𝚑 𝚝𝚛ê𝚗 𝚌ả 𝚗ướ𝚌, 𝚗𝚐ườ𝚒…

Mới đây, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã chính thức gửi thông báo đến người dùng về việc các thẻ ATM từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được…