Browsing loại

Bệnh trẻ em

𝙲𝚘𝚗 độ𝚝 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚋ị 𝚜ở𝚒, 𝚛ồ𝚒 𝚍𝚒 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑ổ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ẹ đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚛𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚗ụ 𝚑ô𝚗 𝚕à 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚌ủ𝚊…

Từ trước đến nay, nhiều sự bất cẩn, sơ ý của người lớn đã khiến nhiều đứa trẻ phải trả giá đắt, như chỉ từ một nụ hôn tưởng chừng như là yêu thương…