Browsing loại

Thai giáo

𝚃𝚛ờ𝚒 𝚕ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑è𝚖 ă𝚗 𝚕ẩ𝚞, 𝚖ẹ 𝚋ầ𝚞 đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚕ọ𝚝 𝚕ò𝚗𝚐, 𝚕ờ𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ đ𝚊𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚒

Khi mang thai, các bà mẹ nhất định phải chú ý đến chế độ ăn uống để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho con. Đồng thời nên tránh những thực phẩm gây hại.…