Browsing loại

Dạy con ngoan

𝙶𝚒á𝚘 𝚜ư 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚗ó𝚒: 𝙲𝚘𝚗 𝚌ó 𝟹 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚗à𝚢 𝚕à 𝚔𝚑ô𝚗 𝚕ỏ𝚒 𝚌𝚑ứ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚐ậ𝚙 𝚐𝚑ề𝚗𝚑

Giáo sư Lý Mai Cẩn - chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý Tội phạm và Nuôi dạy con cái hiện đang công tác tại Đại học Cảnh sát chia sẻ rằng những đứa trẻ…