Browsing loại

Sau sinh

𝙿𝚑ụ 𝚗ữ đ𝚊𝚗𝚐 ở 𝚌ữ 𝚝𝚞𝚢ệ𝚝 đố𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝟹 đ𝚒ề𝚞 𝚗à𝚢, 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à đ𝚒ề𝚞 𝚜ố 𝟸 𝚜ẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚖ẹ 𝚟à…

Thời gian ở cữ đối với phụ nữ sau sinh là vô cùng quan trọng. Theo kinh nghiệm của người xưa, khi ở cữ, các bà mẹ mới sinh không được tắm gội, không…

𝙲𝚑ặ𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗ộ𝚒 đú𝚝 𝚖𝚒ế𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚖 ă𝚗 𝚍ở 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝟹 𝚝𝚑á𝚗𝚐, 𝚋à 𝚖ẹ 𝚑ứ𝚗𝚐 𝚌á𝚒 𝚝á𝚝 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚐𝚒á𝚗𝚐 𝚟à 𝚌ò𝚗 𝚑ậ𝚞 𝚚𝚞ả 𝚝𝚊𝚒…

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang (TP.HCM, quản trị viên fanpage Bác sĩ yêu con nít trên mạng xã hội) mới đây đã chia sẻ câu chuyện anh gặp một trường hợp bà…